Monteringsanvisning

Montering görs enligt ritningen. Den kvadratiska axeln (1) förs genom stegpinnen. Den runda axeln (2) stabiliseras mot stegen med spännband (3) som löper over stegets sidobalk (4) och runt den runda axeln (2).

Gripklobeslaget (5) monteras på axlarna på vardera sida om stegen. Till sist monteras medföljande plastpluggar i änden på axlarna.